Chuyên cung cấp cây bonsai uy tín chất lượng

sản phẩm đang ưu đãi

Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!

Chậu cây

Chậu tròn mini

200,000 VND 180,000 VND
Giảm giá!

Mini bonsai

Cây Duối mini

500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
2,500,000 VND 2,000,000 VND
Giảm giá!
1,500,000 VND 1,300,000 VND
Giảm giá!

Chậu cây

Chậu hình ovan

300,000 VND 280,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Mini bonsai

Cây bonsai mini

Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!

Mini bonsai

Cây Duối mini

500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND

Tiểu cảnh

Giảm giá!
1,500,000 VND 1,300,000 VND
Giảm giá!
2,500,000 VND 2,000,000 VND

Chậu cây - phụ kiện

Giảm giá!

Chậu cây

Chậu tròn mini

200,000 VND 180,000 VND
150,000 VND
Giảm giá!

Chậu cây

Chậu hình ovan

300,000 VND 280,000 VND

Phụ kiện

Kìm cạp

400,000 VND

Phụ kiện

Kéo tỉa cành

250,000 VND

Bài viết nổi bật