Cây Lưỡi Hổ

78.000 

  • Cây lưỡi hổ xếp hạng lọc không khí tốt được NASA công nhận
  • Cây lưỡi hổ có giá trị phong thủy cao
cập nhật lần cuối vào Tháng Một 16, 2022 10:06 sáng