Cây Ngọc Bích

  • Cây có khả năng lọc không khí tốt
  • Giảm tải các bức xạ điện tử ảnh hướng đến sức khỏe như tv, điện thoại, laptop…
  • Mang ý nghĩa phong thủy tốt