Cây bonsai mini

Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!

Mini bonsai

Cây Duối mini

500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND
Giảm giá!
500,000 VND 450,000 VND

Tiểu cảnh

Giảm giá!
1,500,000 VND 1,300,000 VND
Giảm giá!
2,500,000 VND 2,000,000 VND

Chậu cây - phụ kiện

Phụ kiện

Kìm cạp

400,000 VND

Phụ kiện

Kéo tỉa cành

250,000 VND