Chậu tròn mini

200,000 VND 180,000 VND

Chậu tròn mini, men tàu dùng để trồng cây mini bonsai.

còn 100 hàng