Cây Sam Trái mini bonsai

500,000 VND 450,000 VND

Cây sam trái sam giúp xua đuổi tà khí và lọc không khí , đem lại sức khỏe cho ai sở hữu nó

còn 190 hàng